Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Разработване на политика на Европейския съюз по отношение на Арктическия регион: напредък от 2008 г. насам и следващи стъпки - {SWD(2012) 182 final}{SWD(2012) 183 final}
Заглавие на английски: JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Developing a European Union Policy towards the Arctic Region: progress since 2008 and next steps - {SWD(2012) 182 final}{SWD(2012) 183 final}
Дата на документа: 26/06/2012
№ на документ: JOIN(2012) 19
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове