Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТЕН РАБОТЕН ДОКУМЕНТ - Пространство и Арктика, Придружаващ документа към СЪВМЕСТНОТО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Разработване на политика на Европейския съюз по отношение на Арктическия регион: напредък от 2008 г. насам и следващи стъпки - {JOIN(2012) 19 final}{SWD(2012) 182 final}
Заглавие на английски: JOINT STAFF WORKING DOCUMENT - Space and the Arctic Accompanying the document JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Developing a European Union Policy towards the Arctic Region: progress since 2008 and next steps - {JOIN(2012) 19 final}{SWD(2012) 182 final}
Дата на документа: 26/06/2012
№ на документ: SWD(2012) 183
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове