Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Най-отдалечените региони на Европейския съюз: към партньорство за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж - {SWD(2012) 170 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - The outermost regions of the European Union: towards a partnership for smart, sustainable and inclusive growth - {SWD(2012) 170 final}
Дата на документа: 20/06/2012
№ на документ: COM(2012) 287
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове