Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - „Европейска стратегия за главните базови технологии – мост към растеж и заетост“
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - ‘A European strategy for Key Enabling Technologies – A bridge to growth and jobs’
Дата на документа: 26/06/2012
№ на документ: COM(2012) 341
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
  • Предприятия и промишленост
  • Регионална политика
Kомисии
Връзки
Текстове