Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Основен анализ за един бенефициент, Придружаващ ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно предоставянето на макрофинансова помощ за трети държави през 2011 г. - {COM(2012) 339 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Background analysis per beneficiary Accompanying the document Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the implementation of macro-financial assistance to third countries in 2011 - {COM(2012) 339 final}
Дата на документа: 28/06/2012
№ на документ: SWD(2012) 181
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове