Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020
Заглавие на английски: Amended proposal for a COUNCIL REGULATION laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020
Дата на документа: 06/07/2012
№ на документ: COM(2012) 388
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове