Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТТА - (19-и доклад относно „по-доброто законотворчество“ за 2011 г.)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION ON SUBSIDIARITY AND PROPORTIONALITY - (19th report on Better Lawmaking covering the year 2011)
Дата на документа: 10/07/2012
№ на документ: COM(2012) 373
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове