Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО РАЗРАБОТВАНЕТО НА ВИЗОВАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ВИС) ПРЕЗ 2012 г. - (представен в съответствие с член 6 от Решение 2004/512/ЕО на Съвета)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON THE DEVELOPMENT OF THE VISA INFORMATION SYSTEM (VIS) IN 2011 (submitted pursuant to Article 6 of Council Decision 2004/512/EC)
Дата на документа: 11/07/2012
№ на документ: COM(2012) 376
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове