Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред - {SWD(2012) 195 final}{SWD(2012) 196 final}
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the fight against fraud to the Union's financial interests by means of criminal law - {SWD(2012) 195 final}{SWD(2012) 196 final}
Дата на документа: 11/07/2012
№ на документ: COM(2012) 363
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове