Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Обобщение на оценката на въздействието, придружаващ Предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред - {COM(2012) 363 final}{SWD(2012) 195 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Executive summary of the Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of the financial interests of the European Union by criminal law - {COM(2012) 363 final}{SWD(2012) 195 final}
Дата на документа: 11/07/2012
№ на документ: SWD(2012) 196
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове