Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз - („Решение за отвъдморско асоцииране“) - {SWD(2012) 193 final}{SWD(2012) 194 final}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the association of the overseas countries and territories with the European Union - ("Overseas Association Decision") - {SWD(2012) 193 final} {SWD(2012) 194 final}
Дата на документа: 16/07/2012
№ на документ: COM(2012) 362
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове