Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, придружаващо документа РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз - {COM(2012) 362 final}{SWD(2012) 194 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document COUNCIL DECISION on the Association of the Overseas Countries and Territories with the European Union - {COM(2012) 362 final}{SWD(2012) 194 final}
Дата на документа: 16/07/2012
№ на документ: SWD(2012) 193
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове