Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, Придружаваща документа към Предложението за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз - („Решение за отвъдморско асоцииране“) - {COM(2012) 362 final}{SWD(2012) 193 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document COUNCIL DECISION on the association of the overseas countries and territories with the European Union ("Overseas Association Decision") - {COM(2012) 362 final}{SWD(2012) 193 final}
Дата на документа: 16/07/2012
№ на документ: SWD(2012) 194
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове