Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Втори доклад относно въздействието на Директива 2006/48/EО и Директива 2006/49/EО върху икономическия цикъл - {SWD(2012) 218 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Second Report on Effects of Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC on the Economic Cycle - {SWD(2012) 218 final}
Дата на документа: 17/07/2012
№ на документ: COM(2012) 400
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове