Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - СХЕМИ, Придружаващи документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Втори доклад относно въздействието на Директива 2006/48/EО и Директива 2006/49/EО върху икономическия цикъл - {COM(2012) 400 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - CHARTS Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council Second Report on Effects of Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC on the Economic Cycle - {COM(2012) 400 final}
Дата на документа: 17/07/2012
№ на документ: SWD(2012) 218
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове