Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА КОМИСИЯТА Доклад относно опита на държавите членки по отношение на Директива 2009/41/EО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия (преработена) в периода 2006 – 2009 г. - {SWD(2012) 216 final}
Заглавие на английски: COMMISSION WORKING DOCUMENT Report on the experience of Member States with Directive 2009/41/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on the contained use of genetically modified micro-organisms (recast) for the period 2006 – 2009 - {SWD(2012) 216 final}
Дата на документа: 17/07/2012
№ на документ: COM(2012) 398
Вид документ: Работен документ
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове