Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД И УПРАВЛЕНИЕТО МУ ПРЕЗ 2011 Г. - {SWD(2012) 217 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON THE GUARANTEE FUND AND ITS MANAGEMENT IN 2011 - {SWD(2012) 217 final}
Дата на документа: 18/07/2012
№ на документ: COM(2012) 399
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове