Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 552/97 на Съвета във връзка с принудителния труд в Мианмар/Бирма
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL pursuant to Article 2 of Council Regulation (EC) No 552/97 with respect to the forced labour in Myanmar/Burma
Дата на документа: 17/09/2012
№ на документ: COM(2012) 525
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове