Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за отмяна на Регламент (ЕО) № 552/97 за временно отнемане на правото на Мианмар/Бирма на ползване на общите митнически преференции
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL repealing Council Regulation (EC) No 552/97 temporarily withdrawing access to generalized tariff preferences from Myanmar/Burma
Дата на документа: 17/09/2012
№ на документ: COM(2012) 524
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Регионална политика
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове