Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Научни изследвания и иновации в областта на мобилността на бъдещето в Европа - Разработване на европейска стратегия за транспортни технологии - {SWD(2012) 260 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Research and innovation for Europe's future mobility - Developing a European transport-technology strategy - {SWD(2012) 260 final}
Дата на документа: 13/09/2012
№ на документ: COM(2012) 501
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове