Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Корените на демокрацията и устойчивото развитие: ангажираността на Европа с гражданското общество в областта на външните отношения
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - The roots of democracy and sustainable development: Europe's engagement with Civil Society in external relations
Дата на документа: 12/09/2012
№ на документ: COM(2012) 492
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове