Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Пътна карта за създаване на банков съюз
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - A Roadmap towards a Banking Union
Дата на документа: 12/09/2012
№ на документ: COM(2012) 510
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове