Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Възможно въздействие на бъдещото либерализиране на визовия режим с Република Молдова върху миграцията и сигурността в Европейския съюз - Предварителна оценка
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Possible Migratory and Security Impacts of Future Visa Liberalisation for the Republic of Moldova on the European Union - Preliminary Assessment
Дата на документа: 03/08/2012
№ на документ: COM(2012) 443
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове