Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването на Протокола между Европейския съюз и Република Кирибати за определяне на възможностите за риболов и финансовото съдействие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и Република Кирибати, от друга страна
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Protocol between the European Union and the Republic of Kiribati, setting out opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community, on the one hand, and the Republic of Kiribati, on the other
Дата на документа: 27/08/2012
№ на документ: COM(2012) 468
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове