Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРИЛОЖЕНИЕ към предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга, в областта на европейските програми за спътникова навигация
Заглавие на английски: ANNEX to the Proposal of a Council Decision on the Conclusion of the Cooperation agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the European Satellite Navigation Programmes
Дата на документа: 04/09/2012
№ на документ: COM(2012) 470
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове