Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ЗЕЛЕНА КНИГА - Познания за морската среда 2020 — от картографиране на морското дъно до прогнозиране състоянието на океаните - {SWD(2012) 250 final}
Заглавие на английски: GREEN PAPER - Marine Knowledge 2020 from seabed mapping to ocean forecasting - {SWD(2012) 250 final}
Дата на документа: 29/08/2012
№ на документ: COM(2012) 473
Вид документ: Зелена книга
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове