Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Трети доклад относно наблюдението на развитието на железопътния пазар - {SWD(2012) 246 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Third report on monitoring development of the rail market - {SWD(2012) 246 final}
Дата на документа: 21/08/2012
№ на документ: COM(2012) 459
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове