Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Трети доклад относно наблюдението на развитието на железопътния пазар - Април 2012 г. - {COM(2012) 459 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document 2012 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT ON MONITORING DEVELOPMENT OF THE RAIL MARKET - April 2012 - {COM(2012) 459 final}
Дата на документа: 21/08/2012
№ на документ: SWD(2012) 246
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове