Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно разработването на Европейската мрежа за миграцията - {SWD(2012) 240 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the Development of the European Migration Network - {SWD(2012) 240 final}
Дата на документа: 01/08/2012
№ на документ: COM(2012) 427
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове