Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад за 2011 г. на Европейската мрежа за миграцията, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно разработването на Европейската мрежа за миграцията - {COM(2012) 427 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - European Migration Network Status Report 2011 Accompanying the document Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the Development of the European Migration Network - {COM(2012) 427 final}
Дата на документа: 01/08/2012
№ на документ: SWD(2012) 240
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове