Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ - EU Aid Volunteers (Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ) - {SWD(2012) 265 final}{SWD(2012) 266 final}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL - Establishing the European Voluntary Humanitarian Aid Corps - EU Aid Volunteers - {SWD(2012) 265 final}{SWD(2012) 266 final}
Дата на документа: 19/09/2012
№ на документ: COM(2012) 514
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Хуманитарна помощ
Kомисии
Връзки
Текстове