Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, придружаващ Предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ - {COM(2012) 514 final}{SWD(2012) 265 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council Establishing the European Voluntary Humanitarian Aid Corps - {COM(2012) 514 final}{SWD(2012) 265 final}
Дата на документа: 19/09/2012
№ на документ: SWD(2012) 266
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове