Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад до Европейския парламент и Съвета относно дейността на централното звено на „Евродак“ през 2011 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Annual report to the European Parliament and the Council on the activities of the EURODAC Central Unit in 2011
Дата на документа: 21/09/2012
№ на документ: COM(2012) 533
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове