Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията на Европейския съюз в рамките на Общия съвет на Световната търговска организация относно присъединяването на Лаоската народнодемократична република към Световната търговска организация
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the European Union position within the General Council of the World Trade Organization on the accession of the Lao People's Democratic Republic to the World Trade Organization
Дата на документа: 24/09/2012
№ на документ: COM(2012) 534
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове