Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията, която ЕС следва да заеме относно преразглеждането на Международния регламент за далекосъобщенията на Световната конференция по международни далекосъобщения или на нейните подготвителни заседания
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION Establishing the EU Position for the review of the International Telecommunications Regulations to be taken at the World Conference on International Telecommunications or its preparatory instances
Дата на документа: 02/08/2012
№ на документ: COM(2012) 430
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове