Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Изменение на предложение на Комисията COM(2011) 628 final/2 за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика
Заглавие на английски: Amendment to the Commission proposal COM(2011) 628 final/2 for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy
Дата на документа: 25/09/2012
№ на документ: COM(2012) 551
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове