Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Изменение на предложение - COM(2011) 626 final/3 на Комисията за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ регламент за ООП“)
Заглавие на английски: Amendment to the Commission proposal - COM(2011) 626 final/3 for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of the markets in agricultural products (Single CMO Regulation)
Дата на документа: 25/09/2012
№ на документ: COM(2012) 535
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове