Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от [ …] година относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Република Кабо Верде за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION of [ ... ] concerning the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Cape Verde on the readmission of persons residing without authorisation
Дата на документа: 25/09/2012
№ на документ: COM(2012) 557
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове