Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад относно политиките на Европейския съюз в областта на хуманитарната помощ и гражданската защита и тяхното изпълнение през 2011 г. - {SWD(2012) 254 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Annual Report on the European Union’s Humanitarian Aid and Civil Protection Policies and their Implementation in 2011 - {SWD(2012) 254 final}
Дата на документа: 06/09/2012
№ на документ: COM(2012) 489
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове