Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към Доклада на Комисията До Европейския Парламент И Съвета - Годишен доклад относно политиките на Европейския съюз в областта на хуманитарната помощ и гражданската защита и тяхното изпълнение през 2011 г. - {COM(2012) 489 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council - Annual Report on the European Union's Humanitarian Aid and Civil Protection Policies and their Implementation in 2011 - {COM(2012) 489 final}
Дата на документа: 06/09/2012
№ на документ: SWD(2012) 254
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове