Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за дейността на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през 2011 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the activities of the European Globalisation Adjustment Fund in 2011
Дата на документа: 04/09/2012
№ на документ: COM(2012) 462
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове