Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Стратегия за устойчивата конкурентоспособност на строителния сектор и предприятията от него - {SWD(2012) 236 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Strategy for the sustainable competitiveness of the construction sector and its enterprises - {SWD(2012) 236 final}
Дата на документа: 31/07/2012
№ на документ: COM(2012) 433
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове