Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - Индустриална политика за отрасъла на сигурността - План за действие за иновативен и конкурентоспособен отрасъл на сигурността - {SWD(2012) 233 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - Security Industrial Policy - Action Plan for an innovative and competitive Security Industry - {SWD(2012) 233 final}
Дата на документа: 26/07/2012
№ на документ: COM(2012) 417
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове