Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за упълномощаване на държавите членки, които са договарящи се страни по Виенската конвенция от 21 май 1963 г. за гражданска отговорност за ядрена вреда („Виенската конвенция“), да ратифицират Протокола за изменение на тази конвенция в интерес на Европейския съюз или да се присъединят към него
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION authorising the Member States which are Contracting Parties to the Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage of 21 May 1963 ("Vienna Convention") to ratify the Protocol amending that Convention in the interest of the European Union, or to accede to it
Дата на документа: 26/09/2012
№ на документ: COM(2012) 550
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове