Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 по отношение на депозирането на историческите архиви на институциите в Европейския университетски институт във Флоренция
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EEC/Euratom) No 354/83, as regards the deposit of the historical archives of the institutions at the European University Institute in Florence
Дата на документа: 16/08/2012
№ на документ: COM(2012) 456
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове