Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Данни за бюджета и техническото прилагане на Европейската енергийна програма за възстановяване, Придружаваща документа към Доклада на Комисията до Европейския Парламент И Съвета относно изпълнението на Европейската енергийна програма за възстановяване - {COM(2012) 445 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Data on the budgetary and technical implementation of the European Energy Programme for Recovery Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of the European Energy Programme for Recovery - {COM(2012) 445 final}
Дата на документа: 08/08/2012
№ на документ: SWD(2012) 243
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове