Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумението за предоставяне на обща рамка за засилено сътрудничество между Европейския съюз и Европейската организация за безопасност на въздухоплаването
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement providing a general framework for enhanced cooperation between the European Union and the European Organisation for the Safety of Air Navigation
Дата на документа: 02/08/2012
№ на документ: COM(2012) 439
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове