Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Междинен доклад за изпълнението на Плана за действие относно непридружени непълнолетни лица - {SWD(2012) 281 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Mid-term report on the implementation of the Action Plan on Unaccompanied Minors - {SWD(2012) 281 final}
Дата на документа: 28/09/2012
№ на документ: COM(2012) 554
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове