Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за установяване на система на Общността за регистрация на превозвачи на радиоактивни материали - {SEC(2011) 1005 final} {SEC(2011) 1006 final}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION establishing a Community system for registration of carriers of radioactive materials - {SEC(2011) 1005 final}{SEC(2011) 1006 final}
Дата на документа: 28/09/2012
№ на документ: COM(2012) 561
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове