Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, придружаваща проект на предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 273/2004 относно прекурсорите на наркотични вещества - {COM(2012) 548 final}{SWD(2012) 278 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Draft Proposal for a Regulation amending Regulation (EC) No 273/2004 on drug precursors - {COM(2012) 548 final}{SWD(2012) 278 final}
Дата на документа: 27/09/2012
№ на документ: SWD(2012) 279
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове